Bir ülkenin fertleri satranç taşlarına benzer. Bütün taşların ortak görevi Şah’ı korumaktır. Bir ülkenin şahı eğitimliler, zenginler ve entellektüellerdir. Bu kesim ülkeyi yönetir, ileri veya geri götürür, güçlendirir veya zayıflatır, fikirleri o ülkenin ideolojisi olur. Türkiye’yi yönetmek veya etkisi altına almak isteyenler Şah’ı kontrol etmeleri gerektiğini bilir.

O yüzden Jön Türkler, İttihat ve Terakki, FETÖ, Adnan Hoca ve benzeri gruplar kısa zaman sonra dış güçlerin ve istihbarat örgütlerinin maşası oldu. Çünkü bu örgütler eğitimli ve entellektüel gençleri ya memleket ya da din elden gidiyor diyerek, zenginleri de Allah yolunda hizmet ediyoruz diyerek kandırdı. Gençleri boş ve yanlış işleriyle memur ettikleri robotlar, zenginleri de bu işler için ‘cüzdan’ olarak kullandılar. Neticede Türkiye’nin yetişmiş insan sermayesi, parası, aklı, beyni ve geleceği heba oldu.

Devlet, millet ve en önemlisi ebeveynler olarak gençlerimize sahip çıkmalıyız. Onlara ahlaklı ve dürüst olmayı, sorgulamayı, yalan atmamayı, caka satmamayı, çalışkan olmayı, yardımsever olmayı, işinde profesyonel olmayı, bilimle alakadar olmayı, sosyal medyada az vakit geçirmeyi, daha az siyaset konuşmayı, dedikodu yapmamayı, daha çok okumayı, hakkı bilmeyi, adaletli olmayı, Allah korkusu olmayı, dinini bilmeyi ve vicdanlı olmayı öğretmeliyiz.

Öncelikle bizler böyle yaşayarak onlara örnek olmalıyız. Ellerimiz, gözlerimiz üzerlerinde olmalı. Unutmayalım ki Şahımız mat olursa hepimiz kaybederiz.

08-09-2018

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
  • Twitter