Zihinsel engellilerimiz bizim vatandaşımız, bizim canımız. Anne ve babaları engelli çocuklarına ömür boyu bakmakla yükümlüler. Peki ebeveynleri yaşlanınca veya vefat edince geride kalan engelli çocuklara ne olacak? Bu önemli sosyal problemi çözmek hem devletin hem de bizlerin sorumluluğudur.

Zihinsel engelli bireyleri iş hayatına sokup kendilerini idare ve idame edebilecekleri şartları sağlamalıyız. Bunun için Zihinsel Engelliler İstihdam Kurumu (ZEİK) kurulabilir.

ZEİK, doktor ve uzmanlarla ortak çalışıp her zihinsel engelli bireyi gözlemleyip, test edip, hangi yönlerinin kuvvetli, hangi yönlerinin zayıf olduğunu tespit edecek. Bu tespitler ışığında her engelli bireyin yapabileceği işlerin bir listesini çıkaracak.

Aynı ZEİK engellilere iş imkanı sunmak isteyen devlet, belediye ve özel sektör kuruluşları ile temasa geçip o kurumlarda zihinsel engellilerin yapabileceği işleri tespit edecek. Örneğin temizlik, dosyalama, çay-kahve, getir-götür, fotokopi, mektup ve evrak dağıtımı, vesairenin olduğu bir liste çıkaracak.

Ardından bu iki listeyi örtüştürecek ve engellileri uygun oldukları işlere yerleştirecek. ZEİK gözetmenleri belirli aralıklarla işyerlerini ziyaret edecek, sıkıntı varsa dinleyecek ve çözüm üretecek.

Bu Kazan-Kazan projesi ile:
1. Zihinsel engellilerimiz topluma kazandırılacak ve ebeveynlerinin gelecek kaygıları azalacaktır.
2. İşverenler topluma katkı yaptıkları için müşterilerinden puan toplayacaktır.
3. Devlet asli görevlerinden biri olan vatandaşına iş imkanı yaratma sorumluluğunu yerine getirmiş olacaktır.

16-06-2018

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

  • Follow by Email
  • Facebook
  • Twitter